SI TENS ALGUNA COSA QUE PUGUIS APORTAR POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES cunitmar@gmail.com

La Memòria del Fang

LA MEMÒRIA del FANG 


El primer capítol d’aquesta publicació descriu la tràgica inundació que va patir Cornellà el 20 de setembre de 1971, les seves causes i les conseqüències econòmiques i socials que va representar per a la ciutat. També bona part de les fotografies del bloc central del llibre són sobre els afectes d’aquella riuada.

A partir d’aquí, el llibre fa una exposició sobre la mobilització ciutadana que viu Cornellà des d’aquells primers dies de setembre fins que les obres de la canalització es posen en marxa.

En paral•lel, s’exposen els diferents projectes d’obres dites d’emergència que l’administració posa en marxa per tal d’apaivagar les mobilitzacions del veïns, més que per aconseguir la seguretat que demanen els cornellanencs.

Mentrestant, el projecte d’Encauzamiento segueix encallat com a conseqüència d’una lluita d’interessos aliens a la ciutat.


Ramón Rull Badenes

AgraïmentsAquest llibre, com molts altres, és el resultat de la col•laboració d’un bon nombre de persones, amb implicacions diverses. Per tant, és obligat que m’hi refereixi, ja que sense la participació de totes aquestes persones no hagués estat possible arribar a publicar aquest llibre.

En primer lloc cal dir que, tant pel que fa a l’exposició com al llibre, totes dues empreses han estat iniciativa d’en Joan Fernández i, en el darrer cas, la seva perseverança i recolzament han estat decisives. Voldria que quedés molt clar que a més de la seva aportació amb la redacció de la Introducció, ha estat el que ha fet possible la mateixa existència de la publicació. Personalment, agrair també que apostés per dipositar la confiança en la meva persona per materialitzar tots dos projectes i pel recolzament demostrat durant tot el procés. La recerca de bona part de la documentació i, sens dubte, trobar aquella més interessant, no hagués estat possible sense la col•laboració de l’Arxiu Històric de Cornellà; l’arxiu m’ha donat totes les facilitats, de la mà, de l’Anna Plans i de les directores, la Felisa Barcenilla i la Carmen Paez.

Per la seva banda, l’Andrés Sánchez Vega ha convertit el seu blog en un punt de referència pel que fa a la documentació sobre les lluites socials a Cornellà a la dècada dels setanta i vuitanta. Ell i aquest blog són una part important d’aquest projecte. El fet que al blog s’hagin penjat documents que s’han fet servir per a la redacció d’aquest llibre, li han obert perspectives addicionals que poden aportar interès per a les persones interessades en el tema. Així, doncs, el meu reconeixement a la tasca de l’Andrés, en general i, a la seva participació en aquest cas concret.

En aquesta publicació, respecte de la riuada, era molt important poder disposar de bones imatges d’aquells dies, perquè res més clarificador per ensenyar el que va ser aquella catàstrofe que les fotografies. Per tant, el meu agraïment a les persones que han aportat el material gràfic que van enriquir en el seu moment l’exposició i, ara, el llibre. Molt especialment voldria agrair l’aportació de Jordi Fort per la gran qualitat de les fotografies cedides.

De l’Antonio Palacios vaig aprendre moltes coses sobre Cornellà, va ser un gran i discret col•laborador en diferents projectes. També ara, per a la redacció d’alguns passatges, ha estat de gran ajuda les seves aportacions. Valgui aquesta ocasió per mostrar-li un agraïment que pot ser al seu dia no vaig fer explícit.

Als veïns de Cornellà, com en Pere López, la Clara Avellán i, molts d’altres que, amb els seus testimonis orals o escrits, han afegit versemblança als fets explicats en aquestes pàgines. A en Lluís Campo i en Miquel Salas, per fer-me l’immens favor de llegir-se prèviament el text i fer-me els suggeriments i aportacions oportunes.

 A en Manel J. Campo, perquè a part de poder fer servir les seves encertades publicacions d’aquells temps, també ha tingut la deferència de llegir aquest escrit i, amb benevolència, aportar el seu punt de vista. I, encara més, ha tingut la deferència d’estar disposat a presentar a Cornellà aquesta publicació. Moltes gràcies, Manel.

A l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per tota l’ajuda que ens han donat, sense la qual tampoc no ens n’haguéssim sortit, ni en l’exposició ni potser tampoc ara. I, per últim, a l’Avenç per confiar en el projecte i decidir dur a terme la publicació de La Memòria del Fang, especialment, a l’Ignasi Doñate pel seu interès personal i per la gentilesa de voler escriure el pòrtic que afegeix valor al llibre. Gràcies a tots perquè vosaltres heu fet possible aquesta edició.

Ramon Rull Badenes
Acte de presentaciò del llibre La memòria del fang

So: Victor Oliveras

Per ordre d'intervenció: Joan Fernández (Director del AHCL), Ignasi Doñate (President de Avenç), Manuel Campo (Periodista), Ramón Rull (Autor del LLibre) y Antonio Martinez (Tinent Alcalde de Cornellà).  20-09-2013.


ÍNDEX del llibre


        Pòrtic per Ignasi Doñate i Sanglas  
1.-    Introducció per Joan Fernández Trabal

2.-    La riuada de 1971 

2.1- Testimonis 
        
        1971.09.21  Noticiero Universal- p3 a 7- AHCB
        1971.09.22  Noticiero Universal- p3 a 4- AHCB
        1971.09.23  Noticiero Universal- p3- AHCB
        1971.09.27  Noticiero Universal- p30- AHCB
        1971.09.22  La Vanguardia- p22- AHCB
        1971.09.23  Tele Expres- p8 i 9- AHCB

2.2- Cronologia de la riuada a Cornellà de Llobregat 
       
        1971.09.23- Noticiero Universal-AHCB
        1971.09.23  Europa Press
        1971.09.23-Tele Expres; p 8-J.M Soria-AHCB
        1971.10.02-  El Pensamiento catastrofe evitable

2.3- Les causes de la riuada. Era evitable la riuada de 1971? 
      
        1913.02.23  Sol ixent- Sant Feliu Ll. p5
     
2.4- Què costa una riuda? 
        
        1973.03.00  "Lo que cuesta una inundación" d'Eugeni Giralt, publicat a la revista CAU; nº18
        1971.09.23  Tele Expres
        1973.09.23  Noticiero Universal (2)
        1973.09.23  La Vanguardia (3)
        1971.10.09  La Vanguardia (4)
        1971.11.20  Tele Expres (5)
        1971.10.09  Noticiero Universal (6)
        1972.06.00  Cornellà (7)
        1973.11.00  Cornellà (8)
        1972.06.08  Acta ple municipal (9)-AHCL
        1972.08.16  Comisaria aguas Pirineo Oriental (10)-AHCL (la data correcta és: 1973.08.16)
        1972.26.08  Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental (11)-AHCL
        1971.10.00  El Pensamient
   
2.5- Altres inundacións a Cornellà de llobregat
     
       1971.12.00  El Pensamiento, nº 314;  desembre  1971 gener 1972
       1971.10.04  Parte Policía  Municipal-1278_71-AHCL
       1975.08.31  Parte Policía  Municipal-1352-aiguat-AHCL(cotxe patrulla arrossegat)      
       1975.09.02  Tele Expres- p6-AHCB
       1975.09.01  Parte Policía Municipal-1356- manifestación AHCL
       1975.09.01  Parte Policía Municipal-1357-carrers AHCL
       1975.09.03  Correo Catalán 010 AHCL
       1975.09.00  Carrilet 

3.0- Mobilització ciutadana: Cornellà, en lluita per la canalització 

3.1- Any 1972, l'inici de la revolta
        
       1972.05.28  Carta de presentacio signatures- AHCL
       1972.05.31  Partes Municipals 839_1972-AHCL
       1972.05.31  Concentracio veïns-ajt a GC -AHCL
       1972.06.14  Ajuntament a GC-concentracio, sol-lic. obras canalitzacio-AHCL
       1972.06.14  J.M Ferrer a GC-informacio per veïns-AHCL
       1972.06.10  Correo Catalán-AHCL
       1972.06.08  Acto Ple Municipal- AHCL
       1973.03.00  Revista CAU- M. J. Campo
       1972.07.07  Agencia LOGOS
       1972.07.07  Correo Catalán- J Vinyes
       1972.07.09  Correo Catalán
       1972.07.08  Tele Expres
       1972.07.08  La Vanguardia
       1972.07.08  Partes Municipals 981_1972-AHCL
       1972.07.08  Partes Municipals 980_1972-AHCL
       1972.07.21 Tele Expres
       1972.07.25  Solidaridad Nacional  p1 8 i 9 MHCB
       1972.08.09  Ajuntament a G.C. ajuts inundacions - AHCL
       1972.09.11  La Prensa-el Llobregat ya no sera 
       1972.07.26  Correo Catalán -p7-Pelayo Ros
       1972.08.26  Proyecto diques de defensa riu Llobregat - AHCL
       1972.09.14  Noticiero Universal- p13
       1972.09.08  Tele Expres-J Minarro
       1972.09.23  LaVanguardia- p23 R.Wirth
       1972.09.04  Tele Expres; El temporal afectó a todo el litoral.
       1973.03.00  Revista CAU- M. J. Campo
       1972.09.21  Recull premsa p39-2-Correo C - Tele Exp-incidentes - La Vanguardia
       1973.03.27  Noticiero Universal-p30
       1973.05.22  LaVoz Llobregat- p16
       1972.09.30  Parte Policía Municipal 1972_1493 03-AHCL
       1972.09.30  Parte Policía Municipal 1972_1493 01  -AHCL

3.2- 20 de setembre de 1972, primer aniversari de les inundacions

       1972.09.23  La Vanguadia R. Wirth
       1972.09.21  El Correo Catalán- Tele Expres
       1972.09.21  La Vanguardia

4 -  Les obres d’emergència: els murs de contenció provisionals o “terraplens”
      
       1972.10.11  Tele Expres- Delta- Jaume Codina-1
       1972.05.10  Tele Expres- M.J. Campo-AHCB

4.1-  El terraplè de l'ajuntament   
     
       1976.09.23  Pla_urgencies inundacions- AHCL
       1975.08.31  Parte Policía Municipal- 1353-AHCL
       1972.07.14  El Correo Catalán- p6-arids-AHCL
       1971.12.22  Comisaria Aguas-inspeccio rio-AHCL 
       1972.08.26  Proyecto diques de defensa rio Llobregat - CHPO-AHCL
       1972.05.05  Ajuntament a GC-terraple a St Joan-AHCL
       1972.06.09  G. Civil a ajt-terraplè-St Joan-AHCL
       1972.01.26  Ajuntament GC-terraplè i SGAB-AHCL

4.2- Les obres de d'emèrgencia de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental
     
       1971.12.22  Obres riu Comisaria a ajuntamiento- AHCL
       1972.05.06  Visita comissaria aigues-AHCL
       1972.05.25  Ajuntament a G.C-neteja marge riu-AHCL
       1973.05.22  LaVoz del Llobregat- p16
       1973.07.17  Acta Marge Llobregat-AHCL
       1973.08.16  Acondicionamiento Ll-alcaldes i CA-AHCL
       1973.10.02  Acondicionamiento Ll-inf ing municp-AHCL 
       1974.09.05  Recrecido escollera-ajt a CA-AHCL

4.3- El proyecte de murs de contenció de la CHPO       
     
       1972.08.26  Proyecto diques de defensa rio Llobregat CHPO-AHCL
       1972.09.30  Ajuntament a CHPO-terraplens unificar-AHCL
       1972.08.26  Proyecto diques de defensa- CHPO- AHCL
       1973.01.24  Proyect diques de defensa-MOP a ajt-AHCL
       1973.03.15  Plenari ajt const terraplen CHPO-AHCL
       1973.05.22  LaVoz del Llobregat p16
       1973.07.06  Diques def-ajt a MOP- AHCL
       1975.08.31  Parte Policía Municipal- 1352-aiguat p1-ACHL

5.- 1973, el proyecte d’Encauzamiento a información pública 
       
       1973.01.11  CHPO-proyecto encauzamiento a  inf. pública-AHCL

5.1- Proyecto modificado de encauzamiento del río Llobregat en su tramo de Molins de rey al mar        (Barcelona) de la CHPO 
      
       1973.01.22  Projecte enc-CHPO a ajt-AHCL
       1973.01.17  BOP Barna-inf proj-AHCL

5.2- La resposta de l’Ajuntament de Cornellà i la resposta dels veïns
        
        1973.01.01 Carta per l'alcalde 
        1973.01.29 Ajuntament a entitas-proj Enc a inf pub-AHCL
        1973.02.00 Carrilet C.S.A.
        1973.01.20 Recull prensa Correo Catalán

5.3- El projectes de canalització i el desviament del riu Llobregat
       
       1998.02.01 La Vanguardia- canalització
       1908.02.15 Revista ENLLA
       1944.03.28  La Vanguardia
       1946.08.01  El Pensamiento
       1973.01.18  La Vanguardia
       1972.05.10  Tele Expres- Manuel J. Campo
       1973.01.24  Tele Expres- J.María Huertas
       1973.02.00  Carta alc  Hosp a pres Dip-AHCL 
       1973.01.24  Tele Expres- Jaume Codina
       1976.09.01  Contra el desvio y por la canalización-PSUC
       1973.02.27  Tele Expres-J. Minarro
       1973.03.00  Tele Expres- Manuel J. Campo

6.-   La lluita continua

6.1- Carta del Ministre d’Obres Públiques signada per 20 associacions i entitats de Cornellà
       
       1973.03.01  Ajuntament C a CHPO-Pr Encauz-no reclamaciones-AHCL 
       1973.03.27  Noticiero Universal- p30

6.2- El segon aniversari de les inundacións del 1971
       
       1973.07.06  Diques def-ajt a MOP-ACHL - 1973.07.06-diques def-ajt a G Civil-AHCL)
       1973.05.22  LaVoz del Llobregat
       1973.07.27  La Voz del Llobregat
       1973.08.01  Un grup de cornellanencs- AHCL
       1973.09.00  Revista Cornella-AHCL
       1973.09.09  Parte Policía Municipal 1973_1319-AHCL
       1973.09.16  Parte Policía Municipal 1973_1346-AHCL
       1973.09.18  Parte Policía Municipal 1973_1356-AHCL
       1973.09.25  La Voz del Llobregat- p6
       1973.09.20  Parte Policía Municipal 1973_1362-ACHL

6.3- Setembre de 1974: Aprovació per trams del “ Proyecto de encauzamiento” 
      
      1974.08.10  La Vanguardia- p10
      1974.09.00  Carrilet
      1974.09.18  Correo Catalán-AHCL 
      1974.09.21  Tele Expres- Manuel J.Campo
      1974.10.00  Carrilet
      1974.09.19  Parte Policía Municipal- 1453_1974-AHCL
      1974.09.20  Parte Policía Municipal- 1455_1974-AHCL
      1974.10.17  La Voz del Llobregat-adjudicacio obres

6.4- Maig de 1975, el "Manifest dels 22"
      
      1975.06.01  Correo Catalán-manifest 22- J.Vinyes- ACHL
      1975.06.01  La Vanguardia p36
      1975.06.13  Correo Catalán-AHCL
      1975.06.24  Correo Catalán-AHCL
      1975.06.06  La Vanguardia- p38-AHCB
      1975.06.21  La Vanguardia- p33-AHCB
      1975.07.11  Parte Policía Municipal 1173_1975- ACHL
      1975.07.11  Parte Policía Municipal 1174_1975-ACHL
      1975.07.11  Acord ple canalització-ajt a MOP-AHCL
      1975.07.13  Diario de Barcelona-Ignasi Riera- semana cultural- p9
      1975.07.13  La Vanguardia- Jaume Funes
      1975.07.24  Correo Catalán- J. Vinyes- ACHL
      1975.08.31  Parte Policía Municipal-1352- aiguat- ACHL
      1975.09.01  Parte Policía Municipal-1351-AHCL
      1975.09.01  Parte Policia Municipal-1357-carrers-AHCL
      1975.09.01  Parte Policía Municipal-1356- mani-ACHL
      1975.09.02  Tele Expres AHCB
      1975.09.03  Correo Catalán-protesta-AHCL
      1975.09.24  Correo Catalán-AHCL

6.5- 1976, l'inici de les obres  
     
      1975.10.22  Correo Catalán-009-AHCL
      1976.09.00  Contra el desvio y por la canalización-PSUC
      1976.09.21  La Vanguardia- El Prat mani-MHCB
      1976.09.22  La Vanguardia- p31-prohibicions
      1976.10.00  Revista Patronat-AHCL
      1977.10.19  Acord ple reclamacio a MOP-AHCL
      1977.10.08  Cartell manifestació
      1977.09.13  Acta comisión de obras-AHCL
      1977.09.27  Permiso para manifestación
      1977.10.03  Autorizacion para manifestacion
      1977.10.17  Proposta de les asociacions a l'ajuntament
      1977.10.08  Parte Policía Municipal 1733_77-AHCL


7.- De la revindicació de la CANALITZACIÓ a la lluita per les llibertats i per un Ajuntament democràtic 

    Annexes 

      Annex 1 - El pensamiento de Cornellà

      Annex 2 - Els damnificats 

      Annex 3 – Cronologia del desviament del darrer tram del riu  Llobregat
      
      1978.10.18  La Vanguardia- p33.J.M. Milagro
      1977.10.06  La Vanguardia- Cornellà urge canalización- p26
      1977.10.07  La Vanguardia- Conf Hidrográfica


       Nota: procedència dels arxius

       AHCL: Arxiu Històric de Cornellà de Llobregat
       AHCB: Arxiu Històric Ciutat de BarcelonaExposició Fotográfica


Almeda riuada de 1971

Fotografías: Juli Santaeulàlia, Ramón Rull y Maria Elena Falcón.

La riuda a Cornellà

Fotos de la exposición, un gran número de ellas cedidas por Jordi Fort.

Història de les inundacions del Llobregat 1898 - 1971

EN LO QUE VA DE SIGLO EL LLOBREGAT HA TENIDO CINCO CRECIDAS DE SIGNO CATASTRÓFICO 

Por lo que se refiere al río Llobregat, que el 20 de septiembre del año 1971 fue principal protagonista de gravísimas inundaciones desde Martorell hasta el delta, cabe recordar que en el curso de los últimos.130 años ha tenido siete crecidas de signo catastrófico con los siguientes caudales: año, año 1898, caudal de 2,500 m3/s.; año 1907, caudal de 3,800 m3/s ; año 1913, caudal de 2:500 m3/s ; año 1942, caudal de 1.750 m3/s.; año 1962, caudal de 1.550 m3/s. y año 1971, caudal dé 3.150 m3/s.

El Pensamiento octubre de 1962 

Mirando atrás los desbordamientos del río desde 1898 
.
En enero de 1898, una avenida del río, inundó todo el casco viejo de la población, alcanzando el agua en lo que hoy es calle Rubio y Ors un metro de altura. La impetuosidad de la corriente derrumbó dos casas bajas, existentes detrás del bar Bostón, en lo que hoy es calle Velázquez. Por aquella época, la contención del río suponía solamente un margen de escasa altura, que se alzó algunos años después en un terraplén de mayor altura.

A pesar de la considerable altura lograda por el agua, no ocurrieron desgracias personales. Era costumbre por aquel entonces, construir todas las casas, con un piso en la parte superior, como se puede observar en las edificaciones que de aquel tiempo se conservan, y que en los momentos de gran crecida del río servía para guardecerse de los apuros de las frecuentes avenidas de las aguas.

La próxima riada de destacada importancia, acaeció en el año 1907, llegando también el agua, a lo que era entonces la población le Cornellà, que se limitaba a la calle Mayor, y algunas casas esparcidas a sus dos lados, a poco más de un metro. El agua de aquella riada causó muchos destrozos a la agricultura, pero entre los 3.500 habitantes que residían en la población no fueron de lamentar desgracias personales.

El último desbordamiento del rió  que asoló todo el casco bajo de la localidad, sucedió en el año 1913, llegando a alcanzar el agua a metro y medio, habiendo sido preciso utilizar barcas, para recorrer toda la calle Mayor y prestar todos los auxilios necesarios.

Tampoco esta avenida del río causó víctimas, pero sí grandes destrozos uno de ellos fue que levantó la fuerza de la corriente los raíles y traviesas de la línea de los Ferrocarriles Catalanes, en el sector comprendido,entre la calle Almirante Vierna y carretera antigua de Cornellà a San Baudilio. Un año antes se habían inaugurado estos servicios de la compañía. Esta riada tuvo destacada importancia, pues el agua que ascendía y subía de nivel, estuvo en la población durante cinco días, hasta que por fin al cabo de estos, las aguas del río Llobregat volvieron a su cauce, dejando atrás ruina y desolación material.

Posteriormente ocurrieron varios desbordamientos del río, pero ya la segura fortaleza del terraplén hormigonado y las compuertas de las bocas y las calles en su origen por el lado del río, evitaron en lo sucesivo que las inundaciones tuvieran un carácter tan extensivo.

En los años 1942 y 1944 tuvieron lugar desbordamientos del río, pero que sólo afectaron a la margen inferior del terraplén, que por aquel entonces empezaba a edificarse las barracas y alguna vivienda de planta baja en las riadas de estos años, a pesar de estar esta zona inundable edificada no se registraron desgracias humanas.