SI TENS ALGUNA COSA QUE PUGUIS APORTAR POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES cunitmar@gmail.com

ÍNDEX del llibre


        Pòrtic per Ignasi Doñate i Sanglas  
1.-    Introducció per Joan Fernández Trabal

2.-    La riuada de 1971 

2.1- Testimonis 
        
        1971.09.21  Noticiero Universal- p3 a 7- AHCB
        1971.09.22  Noticiero Universal- p3 a 4- AHCB
        1971.09.23  Noticiero Universal- p3- AHCB
        1971.09.27  Noticiero Universal- p30- AHCB
        1971.09.22  La Vanguardia- p22- AHCB
        1971.09.23  Tele Expres- p8 i 9- AHCB

2.2- Cronologia de la riuada a Cornellà de Llobregat 
       
        1971.09.23- Noticiero Universal-AHCB
        1971.09.23  Europa Press
        1971.09.23-Tele Expres; p 8-J.M Soria-AHCB
        1971.10.02-  El Pensamiento catastrofe evitable

2.3- Les causes de la riuada. Era evitable la riuada de 1971? 
      
        1913.02.23  Sol ixent- Sant Feliu Ll. p5
     
2.4- Què costa una riuda? 
        
        1973.03.00  "Lo que cuesta una inundación" d'Eugeni Giralt, publicat a la revista CAU; nº18
        1971.09.23  Tele Expres
        1973.09.23  Noticiero Universal (2)
        1973.09.23  La Vanguardia (3)
        1971.10.09  La Vanguardia (4)
        1971.11.20  Tele Expres (5)
        1971.10.09  Noticiero Universal (6)
        1972.06.00  Cornellà (7)
        1973.11.00  Cornellà (8)
        1972.06.08  Acta ple municipal (9)-AHCL
        1972.08.16  Comisaria aguas Pirineo Oriental (10)-AHCL (la data correcta és: 1973.08.16)
        1972.26.08  Confederación Hidrográfica del Pirineo Oriental (11)-AHCL
        1971.10.00  El Pensamient
   
2.5- Altres inundacións a Cornellà de llobregat
     
       1971.12.00  El Pensamiento, nº 314;  desembre  1971 gener 1972
       1971.10.04  Parte Policía  Municipal-1278_71-AHCL
       1975.08.31  Parte Policía  Municipal-1352-aiguat-AHCL(cotxe patrulla arrossegat)      
       1975.09.02  Tele Expres- p6-AHCB
       1975.09.01  Parte Policía Municipal-1356- manifestación AHCL
       1975.09.01  Parte Policía Municipal-1357-carrers AHCL
       1975.09.03  Correo Catalán 010 AHCL
       1975.09.00  Carrilet 

3.0- Mobilització ciutadana: Cornellà, en lluita per la canalització 

3.1- Any 1972, l'inici de la revolta
        
       1972.05.28  Carta de presentacio signatures- AHCL
       1972.05.31  Partes Municipals 839_1972-AHCL
       1972.05.31  Concentracio veïns-ajt a GC -AHCL
       1972.06.14  Ajuntament a GC-concentracio, sol-lic. obras canalitzacio-AHCL
       1972.06.14  J.M Ferrer a GC-informacio per veïns-AHCL
       1972.06.10  Correo Catalán-AHCL
       1972.06.08  Acto Ple Municipal- AHCL
       1973.03.00  Revista CAU- M. J. Campo
       1972.07.07  Agencia LOGOS
       1972.07.07  Correo Catalán- J Vinyes
       1972.07.09  Correo Catalán
       1972.07.08  Tele Expres
       1972.07.08  La Vanguardia
       1972.07.08  Partes Municipals 981_1972-AHCL
       1972.07.08  Partes Municipals 980_1972-AHCL
       1972.07.21 Tele Expres
       1972.07.25  Solidaridad Nacional  p1 8 i 9 MHCB
       1972.08.09  Ajuntament a G.C. ajuts inundacions - AHCL
       1972.09.11  La Prensa-el Llobregat ya no sera 
       1972.07.26  Correo Catalán -p7-Pelayo Ros
       1972.08.26  Proyecto diques de defensa riu Llobregat - AHCL
       1972.09.14  Noticiero Universal- p13
       1972.09.08  Tele Expres-J Minarro
       1972.09.23  LaVanguardia- p23 R.Wirth
       1972.09.04  Tele Expres; El temporal afectó a todo el litoral.
       1973.03.00  Revista CAU- M. J. Campo
       1972.09.21  Recull premsa p39-2-Correo C - Tele Exp-incidentes - La Vanguardia
       1973.03.27  Noticiero Universal-p30
       1973.05.22  LaVoz Llobregat- p16
       1972.09.30  Parte Policía Municipal 1972_1493 03-AHCL
       1972.09.30  Parte Policía Municipal 1972_1493 01  -AHCL

3.2- 20 de setembre de 1972, primer aniversari de les inundacions

       1972.09.23  La Vanguadia R. Wirth
       1972.09.21  El Correo Catalán- Tele Expres
       1972.09.21  La Vanguardia

4 -  Les obres d’emergència: els murs de contenció provisionals o “terraplens”
      
       1972.10.11  Tele Expres- Delta- Jaume Codina-1
       1972.05.10  Tele Expres- M.J. Campo-AHCB

4.1-  El terraplè de l'ajuntament   
     
       1976.09.23  Pla_urgencies inundacions- AHCL
       1975.08.31  Parte Policía Municipal- 1353-AHCL
       1972.07.14  El Correo Catalán- p6-arids-AHCL
       1971.12.22  Comisaria Aguas-inspeccio rio-AHCL 
       1972.08.26  Proyecto diques de defensa rio Llobregat - CHPO-AHCL
       1972.05.05  Ajuntament a GC-terraple a St Joan-AHCL
       1972.06.09  G. Civil a ajt-terraplè-St Joan-AHCL
       1972.01.26  Ajuntament GC-terraplè i SGAB-AHCL

4.2- Les obres de d'emèrgencia de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental
     
       1971.12.22  Obres riu Comisaria a ajuntamiento- AHCL
       1972.05.06  Visita comissaria aigues-AHCL
       1972.05.25  Ajuntament a G.C-neteja marge riu-AHCL
       1973.05.22  LaVoz del Llobregat- p16
       1973.07.17  Acta Marge Llobregat-AHCL
       1973.08.16  Acondicionamiento Ll-alcaldes i CA-AHCL
       1973.10.02  Acondicionamiento Ll-inf ing municp-AHCL 
       1974.09.05  Recrecido escollera-ajt a CA-AHCL

4.3- El proyecte de murs de contenció de la CHPO       
     
       1972.08.26  Proyecto diques de defensa rio Llobregat CHPO-AHCL
       1972.09.30  Ajuntament a CHPO-terraplens unificar-AHCL
       1972.08.26  Proyecto diques de defensa- CHPO- AHCL
       1973.01.24  Proyect diques de defensa-MOP a ajt-AHCL
       1973.03.15  Plenari ajt const terraplen CHPO-AHCL
       1973.05.22  LaVoz del Llobregat p16
       1973.07.06  Diques def-ajt a MOP- AHCL
       1975.08.31  Parte Policía Municipal- 1352-aiguat p1-ACHL

5.- 1973, el proyecte d’Encauzamiento a información pública 
       
       1973.01.11  CHPO-proyecto encauzamiento a  inf. pública-AHCL

5.1- Proyecto modificado de encauzamiento del río Llobregat en su tramo de Molins de rey al mar        (Barcelona) de la CHPO 
      
       1973.01.22  Projecte enc-CHPO a ajt-AHCL
       1973.01.17  BOP Barna-inf proj-AHCL

5.2- La resposta de l’Ajuntament de Cornellà i la resposta dels veïns
        
        1973.01.01 Carta per l'alcalde 
        1973.01.29 Ajuntament a entitas-proj Enc a inf pub-AHCL
        1973.02.00 Carrilet C.S.A.
        1973.01.20 Recull prensa Correo Catalán

5.3- El projectes de canalització i el desviament del riu Llobregat
       
       1998.02.01 La Vanguardia- canalització
       1908.02.15 Revista ENLLA
       1944.03.28  La Vanguardia
       1946.08.01  El Pensamiento
       1973.01.18  La Vanguardia
       1972.05.10  Tele Expres- Manuel J. Campo
       1973.01.24  Tele Expres- J.María Huertas
       1973.02.00  Carta alc  Hosp a pres Dip-AHCL 
       1973.01.24  Tele Expres- Jaume Codina
       1976.09.01  Contra el desvio y por la canalización-PSUC
       1973.02.27  Tele Expres-J. Minarro
       1973.03.00  Tele Expres- Manuel J. Campo

6.-   La lluita continua

6.1- Carta del Ministre d’Obres Públiques signada per 20 associacions i entitats de Cornellà
       
       1973.03.01  Ajuntament C a CHPO-Pr Encauz-no reclamaciones-AHCL 
       1973.03.27  Noticiero Universal- p30

6.2- El segon aniversari de les inundacións del 1971
       
       1973.07.06  Diques def-ajt a MOP-ACHL - 1973.07.06-diques def-ajt a G Civil-AHCL)
       1973.05.22  LaVoz del Llobregat
       1973.07.27  La Voz del Llobregat
       1973.08.01  Un grup de cornellanencs- AHCL
       1973.09.00  Revista Cornella-AHCL
       1973.09.09  Parte Policía Municipal 1973_1319-AHCL
       1973.09.16  Parte Policía Municipal 1973_1346-AHCL
       1973.09.18  Parte Policía Municipal 1973_1356-AHCL
       1973.09.25  La Voz del Llobregat- p6
       1973.09.20  Parte Policía Municipal 1973_1362-ACHL

6.3- Setembre de 1974: Aprovació per trams del “ Proyecto de encauzamiento” 
      
      1974.08.10  La Vanguardia- p10
      1974.09.00  Carrilet
      1974.09.18  Correo Catalán-AHCL 
      1974.09.21  Tele Expres- Manuel J.Campo
      1974.10.00  Carrilet
      1974.09.19  Parte Policía Municipal- 1453_1974-AHCL
      1974.09.20  Parte Policía Municipal- 1455_1974-AHCL
      1974.10.17  La Voz del Llobregat-adjudicacio obres

6.4- Maig de 1975, el "Manifest dels 22"
      
      1975.06.01  Correo Catalán-manifest 22- J.Vinyes- ACHL
      1975.06.01  La Vanguardia p36
      1975.06.13  Correo Catalán-AHCL
      1975.06.24  Correo Catalán-AHCL
      1975.06.06  La Vanguardia- p38-AHCB
      1975.06.21  La Vanguardia- p33-AHCB
      1975.07.11  Parte Policía Municipal 1173_1975- ACHL
      1975.07.11  Parte Policía Municipal 1174_1975-ACHL
      1975.07.11  Acord ple canalització-ajt a MOP-AHCL
      1975.07.13  Diario de Barcelona-Ignasi Riera- semana cultural- p9
      1975.07.13  La Vanguardia- Jaume Funes
      1975.07.24  Correo Catalán- J. Vinyes- ACHL
      1975.08.31  Parte Policía Municipal-1352- aiguat- ACHL
      1975.09.01  Parte Policía Municipal-1351-AHCL
      1975.09.01  Parte Policia Municipal-1357-carrers-AHCL
      1975.09.01  Parte Policía Municipal-1356- mani-ACHL
      1975.09.02  Tele Expres AHCB
      1975.09.03  Correo Catalán-protesta-AHCL
      1975.09.24  Correo Catalán-AHCL

6.5- 1976, l'inici de les obres  
     
      1975.10.22  Correo Catalán-009-AHCL
      1976.09.00  Contra el desvio y por la canalización-PSUC
      1976.09.21  La Vanguardia- El Prat mani-MHCB
      1976.09.22  La Vanguardia- p31-prohibicions
      1976.10.00  Revista Patronat-AHCL
      1977.10.19  Acord ple reclamacio a MOP-AHCL
      1977.10.08  Cartell manifestació
      1977.09.13  Acta comisión de obras-AHCL
      1977.09.27  Permiso para manifestación
      1977.10.03  Autorizacion para manifestacion
      1977.10.17  Proposta de les asociacions a l'ajuntament
      1977.10.08  Parte Policía Municipal 1733_77-AHCL


7.- De la revindicació de la CANALITZACIÓ a la lluita per les llibertats i per un Ajuntament democràtic 

    Annexes 

      Annex 1 - El pensamiento de Cornellà

      Annex 2 - Els damnificats 

      Annex 3 – Cronologia del desviament del darrer tram del riu  Llobregat
      
      1978.10.18  La Vanguardia- p33.J.M. Milagro
      1977.10.06  La Vanguardia- Cornellà urge canalización- p26
      1977.10.07  La Vanguardia- Conf Hidrográfica


       Nota: procedència dels arxius

       AHCL: Arxiu Històric de Cornellà de Llobregat
       AHCB: Arxiu Històric Ciutat de Barcelona